Train stations

Keisei Bus Navi

Character size change
Small Medium Large
There is no news information at present.

Fare/Route

You can search the fare / route by specifying the departure place / destination

Swap the departure and arrival Swap the departure and arrival
Start Search Search
Easy entry Cancel button
Searching route choices
Select a spot in the list below.
Bus stop
  Landmark
   Searching route choices
   Bus stop
    Landmark
     Goal Search Search
     Easy entry Cancel button
     Searching route choices
     Select a spot in the list below.
     Bus stop
      Landmark
       Searching route choices
       Bus stop
        Landmark
         Date & Time
         Now
         Display order
         Walk speed

         Timetable

         You can designate a bus stop and search for a timetable.

         Enter the bus stop name.
         Searching route choices
         Select a bus stop in the list below.
         Bus stops
          Searching route choices
          Select a bus stop in the list below.
          Bus stops

           Terms of use

           No histories.
           Keisei Main Line
           Shim-Mikawashima Machiya Keisei-Sekiya Aoto Keisei-Tateishi Kanamachi Keisei-Koiwa Konodai Ichikawamama Keisei-Yawata Onigoe Keisei-Nishifuna Keisei-Tsudanuma Keisei Okubo Mimomi Keisei-Makuharihongo Keisei-Chiba Yachiyodai Katsutadai
           Shinkeisei-Dentetsu
           Matsudo Shin-Tsudanuma Keisei-Tsudanuma
           JR Musashino Line
           Minami-Nagareyama Higashi-Matsudo Ichikawaono Funabashihoten Nishi-Funabashi
           JR Joban Line
           Minami-senju Kita-senju Kameari Kanamachi Matsudo Kita-Matsudo Mabashi
           JR Sobu Main Line
           Shin-Koiwa Koiwa Ichikawa Moto-Yawata Nishi-Funabashi Tsudanuma Makuharihongo Shin-Kemigawa Inage Chiba Tsuga
           JR Keiyo Line
           Kasairinkaikoen Shin-Urayasu Nishi-Funabashi Shin-Narashino Makuharitoyosuna Kaihimmakuhari Kemigawahama Inagekaigan
           Tobu Noda Line
           Edogawadai Hatsuishi Nagareyama-otakanomori
           Tobu Isesaki Line
           Kita-senju Ushida
           Ryutetsunagareyama Line
           Nagareyama Heiwadai Mabashi
           Keisei Narita Airport-Line Hokuso Railway Line
           Shin-Shibamata Yagiri Kita-Kokubun Akiyama Higashi-Matsudo Matsuhidai Omachi
           Toei Shinjuku Line
           Ichinoe Mizue Shinozaki Moto-Yawata
           Tokyo Metro Tozai Line
           Kasai Minami-gyotoku Nishi-Funabashi
           Toyokosoku Line
           Nishi-Funabashi Katsutadai
           Chibatoshi Monorail Line
           Chiba Anagawa Sports Center Tsuga Chishirodai-Kita Chishirodai
           ???INFO_10314???
           ???INFO_10252???
           ???INFO_10247???
           ???INFO_10244???
           ???INFO_10239???
           ???INFO_10234???
           ???INFO_10229???
           ???INFO_10224???
           ???INFO_10219???
           ???INFO_10214???
           ???INFO_10209???
           ???INFO_10248???
           ???INFO_10240???
           ???INFO_10235???
           ???INFO_10230???
           ???INFO_10225???
           ???INFO_10220???
           ???INFO_10215???
           ???INFO_10210???
           ???INFO_10249???
           ???INFO_10245???
           ???INFO_10241???
           ???INFO_10236???
           ???INFO_10231???
           ???INFO_10226???
           ???INFO_10221???
           ???INFO_10216???
           ???INFO_10211???
           ???INFO_10250???
           ???INFO_10242???
           ???INFO_10237???
           ???INFO_10232???
           ???INFO_10227???
           ???INFO_10222???
           ???INFO_10217???
           ???INFO_10212???
           ???INFO_10251???
           ???INFO_10246???
           ???INFO_10243???
           ???INFO_10238???
           ???INFO_10233???
           ???INFO_10228???
           ???INFO_10223???
           ???INFO_10218???
           ???INFO_10213???